Oprogramowanie IMMI służy do tworzenia
profesjonalnych map Akustycznych oraz
Modelowania Rozprzestrzeniania się
Zanieczyszczeń w Powietrzu
Najważniejsze cechy oprogramowania IMMI to:

Obliczenia (głównie) propagacji dźwięku w terenie otwartym  
zgodnie z narodowymi oraz międzynarodowymi (ISO/UE)
normami/standardami

Obliczanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza
zgodnie z normami niemieckimi oraz austriackimi

Współpraca z danymi geo-referencyjnymi.

Interpolacja i rysowanie konturów, wypełnianie konturów na
kolorowo lub w odcieniach szarości, izolinii, itd.

Obliczenia cyfrowego modelu terenu przy użyciu danych
oryginalnych lub zastosowaniu algorytmów optymalizacyjnych

Prezentowanie wyników w formie elektronicznej, tabelach
numerycznych/tekstowych oraz kolorowych mapach

Wizualizacja 2D oraz (animowana) wersja 3D map
zanieczyszczeń oraz wycinków map

Interfejsy do apliakcji GIS, szczególnie produktów serii ESRI
ArcGIS™, MapInfo™ I GoogleEarth™

Rozproszone obliczenia map zanieczyszczeń w sieci i na
wielordzeniowych komputerach

Wykorzystywania danych meteorologicznych
Od 1986 roku firma Wölfel Meßsysteme znajduje się na rynku
dotyczącym tworzenia map akustycznych oraz modelowania
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu. Stworzone przez
firmę Wolfel oprogramowanie IMMI jest jednym z ważniejszych rozwiązań
na rynku. IMMI jest pełnym pakietem pozwalającym na tworzenie map
rozkładu zanieczyszczeń w środowisku, które pozwala na modelowania
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza (gazów, pyłów,
zapachów) oraz propagacji dźwięku w terenie otwartym (hałas drogowy,
kolejowy, przemysłowy i rekreacyjny) wraz interfejsami do CAD i GIS.

IMMI jest stosowane przez profesjonalistów współpracujących z
urzędami, firmy doradcze oraz działy ochrony środowiska w zakładach
przemysłowych.

Więcej na stronie:                         
http://www.woelfel.de/en/products/modelling-software.html
IMMI – Oprogramowanie do Tworzenia Map Akustycznych

IMMI jest uniwersalnym narzędziem do wielu aplikacji od tworzenia
profesjonalnych map hałasu do modelowania rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń powietrza. IMMI zawiera w sobie oba te moduły. W tej
części przedstawimy bliżej cechy modułu służącego do tworzenia
prostych u zaawansowanych map hałasu a także dalszego
prognozowania. W tym obszarze IMMI jest wiodącym
oprogramowaniem na rynku. Dzięki modułowej budowie,
oprogramowanie jest kierowane zarówno do użytkowników pracujących
przy małych projektach jak i biur konsultacyjnych zajmujących się
dużymi projektami np. miast, dużych zakładów przemysłowych, itd.

Oprogramowanie IMMI jest ciągle rozwijany aby zawsze było aktualne i
spełniało najnowsze normy krajowe i międzynarodowe. W zależności
od metody obliczeniowej IMMI może wyliczać Leq, Dzien., Lwieczor,
Lnoc, Ldwn(den), LAmax, L10 oraz inne wskaźniki statystyczne i
hałasowe.

Obecnie IMMI może posiadać biblioteki do obliczeń:
- hałasu drogowego, kolejowego, lotniczego, przemysłowego
- posiada więcej niż 20 zaimplementowanych międzynarodowych
metod obliczeniowych

Tworzenie map hałasu zyskało dodatkowe znaczenie wraz z dyrektywą
2002/49/WE, która odnosi się do oszacowania i zarządzania hałasem
środowiskowym. IMMI zawiera wszystkie t funkcje pozwalające na
stworzenie Strategicznej Mapy Hałasu głównych dróg,  linii kolejowych,
lotnisk i aglomeracji miejskich.
IMMI - Profesjonalne Mapy Akustyczne
Ogólne cechy oprogramowania
•        Wprowadzanie danych: mysz, klawiatura, tablet cyfrujący lub
import plików o różnych formatach
•        Import i eksport poprzez pliki DXF oraz ArcGIS Shape
•        Adnotacje i ilustracje na mapach: opisy, pola tekstowe, fotografie,  
podziałki skali
•        Eksport wszystkich list oraz map zanieczyszczeń
•        Podgląd 3D...

Metody obliczeniowe propagacji hałasu według 2002/49/WE.
Hałas drogowy XP S 31-133/NMPB+Guide du Bruit
Hałas kolejowy RMR-SRM II-1996
Hałas przemysłowy: ISO 9613-2
Hałas lotniczy ECAC. CEAC Doc. 29
Oraz wszystkie metody krajowe

Specjalne cechy akustyczne
Obliczenia zarówno hałasu całkowitego z filtrem A jak i zależnego od
częstotliwości – oktawy oraz tercje.
•        Różnice na mapach: porównaj wpływ hałasu od różnych
planowanych scenariuszy
•        Energetyczne oraz arytmetyczne dodawania oraz odejmowanie
map hałasu
•        Bazy danych widm hałasu oraz widm strat transmisji/absorpcji
•        Obliczenia poziomów na Fasadach
•        Obliczenia poziomu hałasu oraz wartości szczytowych dla
pojedynczych punktów odbiorczych oraz siatki punktów.

IMMI jest dostępne w czterech następujących pakietach, każdy z
nich różni się możliwościami (wielkość projektu) oraz ceną
•        IMMI Basic oprogramowanie z ograniczeniami o parametrach
zbliżonych do IMMI Standard z wbudowanymi metodami obliczeniowymi
hałasu przemysłowego oraz drogowego (proste pozwolenia środowiskowe)
•       
 IMMI Standard podstawowe oprogramowanie do tworzenia map
akustycznych, dedykowane dla małych projektów (pozwolenia
środowiskowe, małe zakłady przemysłowe) - zawiera 2 biblioteki
obliczeniowe rekomendowane przez UE
•        
IMMI Plus średnio zaawansowane oprogramowanie do tworzenia
i analizy projektów małych i średniej wielkości (pozwolenia
zintegrowane, małej i średniej wielkości zakłady przemysłowe,
pozwolenia środowiskowe) - zawiera 3 biblioteki obliczeniowe
rekomendowane przez UE
•        
IMMI Premium najbardziej zaawansowana wersja
oprogramowania pozwalająca na obsłużenie dużych projektów takich
jak drogi krajowe, międzynarodowe, linie kolejowe, duże aglomeracje
miejskie. Dodatkowo pozwala na przygotowywanie strategicznych map
hałasu.

Interfejs użytkownika IMMI jest dostępny w wielu językach: angielskim,
niemieckim, włoskim, węgierskim, polskim. Systemowa pomoc w IMMI
oraz pełne instrukcje obsługi są dostępne w języku angielskim oraz
niemieckim.
Najnowsze narzędzia to:
•        Centrum Zarządzania Obliczeniami
•        dodatkowe funkcje w podglądzie 3D
•        rozszerzone bazy danych emisyjności
•        analiza hot-spot stosująca % wysokiej irytacji oraz % wysokiego
zakłócania snu
Tworzenie strategicznych map hałasu oraz działania zapobiegawcze
Tworzenie Map Hałasu, Obliczenia Ekspozycji na Hałas i Działania
Zapobiegające zgodnie z Dyrektywą UE 2002/49/Wspólnoty
Europejskiej dla największych aglomeracji (włączając przemysł oraz
porty), najważniejszych dróg, linii kolejowych i lotniskMetody
Obliczeniowe

IMMI zawiera wymagania określone w Dyrektywie 2002/49/Wspólnoty
Europejskiej są dostępne w IMMI. W sumie IMMI posiada więcej niż 20
Europejskiej dla tymczasowych metod obliczeniowych i narodowych
narodowych metod obliczeniowych.

Zgodnie z Dyrektywą 2002/49/UE rekomendowane są następujące
metody obliczeniowe:
•        NMPB/XP S 31-133 + Guide du Bruit (1980) – tymczasowa metoda
obliczeniowa dla hałasu pochodzącego od dróg
•        SRM II – tymczasowa metoda obliczeniowa dla hałasu
pochodzącego od kolei
•        ISO 9613-2 - tymczasowa metoda obliczeniowa dla hałasu
pochodzącego od źródeł przemysłowych
•        ECAC.CEAC Doc. 29 (1997) z techniką podziału - tymczasowa
metoda obliczeniowa dla hałasu pochodzącego od lotnisk/samolotów
•        Ponadto, Członkowie Unii mogą stosować własne metody
obliczeniowe. W tych przypadkach musi być przedstawiona
równoważność z metodami tymczasowymi
Jesteśmy na Facebook -

Więcej na stronie
www.immi.eu

Firma AKUSOFT jest licencjonowanym
przedstawicielem oprogramowania IMMI w Polsce.
Dane kontaktowe w zakładce "Kontakt".

AKTUALNOŚCI

- Tutoriale od producenta oprogramowania IMMI - więcej: https://www.immi.eu/en/support.html

- Dostępne biblioteki obliczeniowe CNOSSOS-EU

- Specjalna oferta cenowa na IMMI w wersji Basic z 2
bibliotekami obliczeniowymi do wyboru (hałas
przemysłowy, drogowy, kolejowy) - promocja do końca
roku 2022

- Możliwość abonamentu długookresowego na program IMMI - 6, 12 miesiecy lub dłużej - specjalne ceny