Normy i metody
   IMMI zawiera w sobie wiele europejskich i międzynarodowych
norm oraz metod obliczeniowych.

   W oprogramowaniu IMMI emisja oraz propagacja hałasu są obliczane
na podstawie oficjalnych i najbardziej znanych metod obliczeniowych. Te
metody obliczeniowe są zakodowane w bibliotekach obliczeniowych
IMMI.

   Biblioteki obliczeniowe w połączeniu z bazowym oprogramowaniem
(IMMI Light, Standard, Plus lub Premium) dają optymalne rozwiązanie
dla każdej aplikacji i dowolnego projektu.

   Lista międzynarodowych metod jest oferowana w następującej
strukturze: metody obliczeniowe dla strategicznych map hałasu
rekomendowane przez UE oraz pozostałe metody.
Metoda
obliczeniowa
 
Opis
Dotyczy
BNPM
Uniwersalna Metoda Prognozowania
Hałasu oparta o niemiecką normę DIN
18005 (5/87) dla hałasu
drogowego/kolejowego /przemysłowego
uni
RLS-90
Wytyczne do ochrony przed hałasem
drogowym włącznie z bawarski studium
hałasu parkingowego
D
RVS 04.02.11
Obliczenia hałasu drogowego włącznie z
bawarski studium hałasu parkingowego
A
StL-86
Obliczenia hałasu drogowego
CH
CRTN
Obliczenia hałasu drogowego
GB
TemaNord
1996:525
Hałas drogowy – Nordycka Metoda
Prognozowania
Nordic
SCHALL03
Wytyczne do obliczeń hałasu kolejowego
D
Schall
Transrapid
Obliczenia hałasu pociągu magnetycznego
D
ON-Regel
305011
Obliczenia hałasu kolejowego
A
Semibel
Obliczenia hałasu kolejowego
CH
CRN
Obliczenia hałasu kolejowego
GB
TemaNord
1996:524
Hałas kolejowy – Nordycka Metoda Prognozy
Nordic
XP S 31-133
(NMPB)
Hałas transportu naziemnego  - Obliczenia
tłumienności dźwięku podczas propagacji
na wolnym powietrzu zawierające wpływ
danych meteorologicznych (z francuskim
modelem emisyjności Guide du Bruit 1980)
F/EU
RMW (SRM II)
Reken- en Meetvoorschrift
Wegverkeerslawaai
NL
RMR (SRM II)
Reken- en Meetvoorschrift
Railverkeerslawaai
NL/EU
Ut
2-1.302:2000
MSZ
07-2904:1990
MSZ
15036:2002
25/2004. (XII.20.) KvVM sz. miniszteri
rendelet “a stratégiai zajtérképek valamint
az intézkedési tervek készítésének
szabályairól”
H
ABSAW
Instrukcja obliczania propagacji hałasu w
powietrzu od dróg wodnych BfG - 1250
Edycja czerwiec 2003
D
VDI
2571/2714/27
20
Promieniowanie hałasu od budynków
przemysłowych, propagacja hałasu na
zewnątrz budynków, ochrona przed hałasem
poprzez odbicia, studium parkingu
(normalny przypadek)
D
ISO 9613-2
Akustyka - tłumienie dźwięku podczas
propagacji na zewnątrz budynków włącznie
ze studium parkingu (normalny przypadek)
D/EU
ÖAL 28
Promieniowanie i propagacja hałasu
A
BS5228
Kontrola hałasu i drgań konstrukcji oraz
miejsc otwartych
GB
Handleiding
Industrie
Handleiding meten en rekenen
industrielawaai 1999 Instruction on
measurement and calculation on industrial
noise 1999
NL
NORDFORSK
32
Ogólna metoda prognowania - Nordic
Nordic
Aircraft
Package D
Określenie hałasu lotniczego przy
lotniskach według AzB/AzB L, DIN 45684-1,
zawarte nowe wymagania AzB
D
Aircraft
Package A
Określenie hałasu lotniczego przy
lotniskach według ÖAL 24 (2004)
A
Aircraft
Package H
Określenie hałasu lotniczego przy
lotniskach według AzB (Węgry)
H
Aircraft
Package EU
Raport według standardowej Metody
Obliczania Konturów Hałasu dookoła
Cywilnych Lotnisk według ECAC.CEAC
Dokument 29 1)
EU
Gaussian
plume model
Modelowanie rozprzestrzeniania się gazów,
pyłu i zapachów według TA Luft 1986, Aneks
C
Uni
VDI 3945-3
Model Lagrangiana dla cząstek gazów i
pyłów
D
ÖNORM M
9440
Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w
atmosferze - Obliczenia koncentracji i
określenie wysokości stosu, Obliczenia
koncentracji w polu bliskim według
Stern/Giebel
A